• Home
 • การวัด-ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

การวัด-ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

Temperature and Humidity Controller

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines Co.,Ltd


เครื่องวัดอุณหภูมิ Temperature Indicator

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator

    เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Indicator) ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลเป็นตัวเลขมีความแม่นยำสูง จอแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่ ขนาดตัวเครื่องเล็กกระทัดรัด บางรุ่นเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 5 หัว,มีฟังก์ชั่นปรับอุณหภูมิได้ ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น งานเครื่องฉีดพลาสติก,โรงงานเคมี,โรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์,อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์,อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร,อุตสาหกรรมเซรามิกส์,อิฐฯลฯ,ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ,กระบวนการบำบัดน้ำเสียและเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น


เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Temperature Controller

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller

    เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค (Analog Temperature Controller) ใช้ควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับงานอุตสหกรรมทุกประเภท เช่น งานเครื่องฉีดพลาสติก,โรงงานเคมี,โรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์,อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์,อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์,อิฐฯลฯ,ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิและเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น


เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller) ใช้ควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับงานอุตสหกรรทุกประเภท

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตัวเลข เป็นสินค้าจากประเทศเกาหลี เหมาะกับงานอุตหสากรรมเครื่องเย็นหรือห้องเย็น เช่น  ตู้แช่ ตู้เย็น ห้องเย็นแช่สินค้า ห้องแอร์,อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์,อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร,ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิและเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น


เครื่องควบคุมความชื้น Humidity Controller

เครื่องควบคุมความชื้น Humidity Controller

    เครื่องควบคุมความชื้น (Humidity Controller) เป็นเครื่องวัดและควบคุมความชื้นทั่วไป อุณหภูมิที่ไม่นิ่งหรือมีตัวแปรมารบกวนระบบ เหมาะกับงานวัดและควบคุมอุณหภูมิ อุตสหกรรมทุกประเภท เช่น ใช้งานห้องอบไล่ความชื้น,ฟาร์มการเกษตรต่างๆ เช่น ฟาร์มเพาะเห็ด,ฟาร์มลี้ยงสัตว์,อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร,ห้องทดสอบและควบคุมความชื้น,เครื่องควบคุมความชื้นบ้านนกนางแอ่น,เครื่องควบคุมความชื้นบ้านรังนก ฯลฯ เป็นต้น


เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Temperature And Humidity Controller

    เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Temperature And Humidity Controller) เป็นเครื่องวัดและควบคุมความชื้นทั่วไป อุณหภูมิที่ไม่นิ่งหรือมีตัวแปรมารบกวนระบบ เหมาะกับงานวัดและควบคุมอุณหภูมิ อุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานห้องอบไล่ความชื้น ฟาร์มการเกษตรต่างๆ เช่น ฟาร์มเพาะเห็ด,ฟาร์มลี้ยงสัตว์,อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร,ห้องทดสอบและควบคุมความชื้น,เครื่องควบคุมความชื้นบ้านนกนางแอ่น,เครื่องควบคุมความชื้นบ้านรังนก ฯลฯ เป็นต้น


เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Temperature and Humidity Recorder

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Temperature Recorder

    เป็นเครื่องการรวมเอาเครื่องบันทึก,ควบคุมอุณหภูมิ,วัดค่าทางไฟฟ้าไว้ในตัวเดียวกัน เครื่องบันทึกอุณหภูมิสามารถใช้บันทึกข้อมูลอุณหภูมิห้องแล็บ หรือห้องที่ต้องการเก็บข้อมูลอุณหภูมิเพื่อแสดงผลออกมาในรูปกราฟ

    จอแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่ ขนาดกระทัดรัด รับอินพุตได้หลากหลาย บ้างยี่ห้อมีน้ำหนักเบาติดหน้าตู้ควบคุม ตั้งโต๊ะหรือเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆได้สะดวก มีทั้งแบบปล่อยชายกระดาษออกมานอกเครื่อง และแบบม้วนกระดาษเก็บไว้ในตัวเครื่อง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ปรับความเร็วของกระดาษบันทึกได้ถึง 3 ระดับ 1 นิ้ว, 12 นิ้ว, 24 นิ้วต่อชั่วโมง การเปลี่ยนกระดาษบันทึกทำได้ง่ายมาก การบันทึกไม่ได้ใช้หมึกแต่ใช้แรงกดของหัวบันทึกกดลงบนกระดาษบันทึก ซึ่งจะเกิดเป็นจุดค่าขึ้นบนกระดาษ จึงไม่ต้องสิ้นเปลืองกับน้ำหมึกและหัวปากกา สำหรับรุ่นที่ปล่อยชายกระดาษออกมานอกเครื่องยาว 10 เมตร


เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไม่ใช้กระดาษ Paperless Temperature Recorder

    เครื่องบันทึกอุณหภูมิและสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสีไม่ใช้กระดาษ สามารถเปลี่ยนโมดุลอินพุท/เอาต์พุตได้และขยายหน่วยความจำภายในได้ตามต้องการ โดยเลือก Compact Flash (CF) เองบันทึกข้อมูลโดยไม่ใช้กระดาษ หนึ่งเดียวในโลกทำให้หน้าจอมีความคมชัดกว่า จอ LCD ธรรมดา และมีระบบอินฟราเรด ใช้สำหรับปิด-เปิด หน้าจอเมื่อไม่มีคนอยู่ด้านหน้า ทำให้ใช้ได้ยาวนานเป็น 10 ปี ซึ่ง รุ่น LCD ธรรมดาที่เปิดตลอดทั้งวันมีอายุการใช้งานแค่ 2-3 ปีเท่านั้น


เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น Temperature and Humidity Recorder

    เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ISUZU ตัวเครื่องมีลักษณะใสทั้ง 3 ด้าน จึงสามารถดูค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่บันทึกลงบนกระดาษได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดฝา เครื่องสามารถเลือกรอบการบันทึกได้ เพื่อจะได้เห็นความผิดปกติของอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างชัดเจน และไม่ยุ่งยากในการเปลี่ยนกระดาษบ่อยๆ แต่ถ้าจะใช้รอบการบันทึกที่ต่างไปจากนี้ ก็สามารถสั่งซื้อกระดาษเพิ่มเติมได้ตามต้องการ การหมุนกระบอกบันทึกควบคุมด้วยระบบควอร์ทซ์ ให้ความแม่นยำสูงไม่ต้องกังวลการหาแหล่งจ่ายไฟ เพราะว่าสามารถใช้ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่ การเคลื่อนย้ายได้สะดวกและปลอดภัยมากเพราะมีหูหิ้วบนตัวเครื่อง สามารถเคลื่อนย้ายไปทำการบันทึกได้ทุกๆที่ต้องการ


เทอร์โมสตัท Thermostat

เทอร์โมสตัทแบบท่อแคปปิลาลี่ Capillary Thermostat

    เทอร์โมสตัทแบบท่อแคปปิลาลี่ (Capillary Thermostat) เป็นสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินำไปใช้งาน เช่น ควบคุมอุณหภูมิเตาไฟฟ้า,เตาขนาดใหญ่,เครื่องล้างจาน,การฆ่าเชื้อ,เครื่องทำน้ำอุ่น,ตู้อบฮีตเตอร์,ตู้อบไอน้ำ,กะทะไฟฟ้า,เตาปิ้ง-ย่างฯลฯ เป็นต้น ประสิทธิภาพการใช้งานสูง ใช้งานง่าย มีช่วงอุณหภูมิ การใช้งานกว้าง การทำงานเที่ยงตรงสม่ำเสมอ

    ตัวเรือนทำจากเซรามิคทนอุณหภูมิสูง,หัววัดทำจากสแตนเลสอย่างดี ทนทานไม่เป็นสนิม ทนอุณหภูมิสูง พร้อมกล่องใส่ มีแท่งรับความร้อนและท่อขนาดเล็ก มีสมรรถนะและความทนทานเป็นเยี่ยม ได้รับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี,สวิตเซอร์แลนด์,เนเธอร์แลนด์,เกาหลีสินค้าคุณภาพจากประเทศ อิตาลี่


เทอร์โมสตัทแบบดิสก์ Disk Thermostat

     เทอร์โมสตัทแบบดิสก์ (Disk Thermostat) ใช้ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและป้องกันความร้อนเกินในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟฟ้าขนาดใหญ่
     เมื่อมอเตอร์ทำงานหนักขึ้นกระแสจะเพิ่มมากขึ้นและมอเตอร์จะถ่ายเทความร้อนสู่ผิวด้านนอกของมอเตอร์ทำให้ผิวร้อน ส่วนขดลวดภายในมอเตอร์เสียหาย
     ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆได้ โดยไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ ทนกระแสได้สูง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เที่ยงตรง แน่นอน

 • KR-2 SERIES เป็นแบบรีเซ็ทโดยผู้ใช้งาน
 • KS-2 SERIES เป็นแบบรีเซ็ทอัตโนมัติ

หัววัดอุณหภูมิ Temperature

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple

    เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple ถูกแบ่งออกเป็น Type ต่างๆ ตามการจับคู่ของโลหะที่แตกต่างกัน ทำให้มีคุณสมบัติในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิลเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยสิ่งที่ควรพิจารณามีหลายข้อ เช่น ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน,ราคา,ความกัดกร่อนของสารที่เทอร์โมคัปเปิลสัมผัสให้เหมาะสมของงานแต่ละประเภท

    เทอร์โมคัปเปิล คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความร้อนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า เทอร์โมคัปเปิลทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน 2 ตัว นำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่ง เรียกว่าจุดวัดอุณหภูมิ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยเปิดไว้ เรียกว่าจุดอ้างอิง หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงมีอุณหภูมิต่างกันก็จะทำให้มีการนำกระแสในวงจรเทอร์โมคัปเปิลทั้งสองข้าง โดยเรียกอุณหภูมิอ้างอิงนี้ว่า Reference Junction และได้มีการกำหนด Reference Junction ให้เป็น 0˚C คือโลหะ 2 ชนิดต่างกันที่นำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งานเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ,เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เป็นต้น

    ข้อมูลที่ควรพิจารณาในการสั่งซื้อเทอร์โมคัปเปิล

    เทอร์โมคัปเปิล คือ โลหะ 2 ชนิดต่างกัน ที่นำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิส่วนอีกหนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งาน เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ,เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ นอกจากขึ้นอยู่กับ Type ของเทอร์โมคัปเปิลแล้ว ยังขึ้นอยู่กับชนิดของปลอก (Metal Sheath) และขนาดของลวดเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Wires) ที่ใช้ด้วย


อาร์ทีดี RTD Sensor

    อาร์ทีดี RTD Sensor คือ หัววัดอุณหภูมิที่ใช้หลักการของค่าความต้านทาน ที่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ อาร์ทีดี ซึ่งทำจากแพลตินัม (Platinum) ที่มีค่า 100Ω ที่ 0°C หรือ PT100 นั่นเอง เนื่องจากอาร์ทีดีเป็นทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ ต้องการแหล่งจ่ายไฟภายนอก การวัดอุณหภูมิด้วยอาร์ทีดีจึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยอุณหภูมิที่วัดได้อาจมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากความร้อนจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก

    อาร์ทีดี เป็นหัววัดอุณหภูมิที่มีความไวสูง ให้ผลการวัดที่ละเอียดได้ถึง 0.1 °C โดยอ้างอิงค่าความแม่นยำ (Accuracy) ตามมาตรฐาน IEC 751 ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน

     อาร์ทีดีใช้หลักการคือ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนค่าความต้านทานขดลวดจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อาร์ทีดี (PT100) จะมี คุณสมบัติ ดีกว่าอาร์ทีดีเกือบทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตาม อาร์ทีดี (PT100) ก็มีราคาสูงกว่าอาร์ทีดีพอสมควร


สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple and RTD Extension

    สายสำหรับต่อกับหัววัดเทอร์โมคัปเปิล ไปยังเครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ มีหลายชนิดให้เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริเวณที่ติดตั้ง สายสำหรับต่อจึงไม่ทำให้ค่าอุณหภูมิที่วัดผิดพลาดไปมาก ห้ามใช้สายไฟธรรมดาต่อเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้อุณภูมิที่วัดได้ผิดพลาด

    อนึ่งวัสดุที่ใช้ทำลวดของสายต่อกับหัววัดเทอร์โมคัปเปิลจะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโลหะของลวดเทอร์โมคัปเปิลมาก

    คุณสมบัติ การเลือกใช้ฉวนชนิดต่างๆ

 1. ฉนวนพีวีซี (PVC INSULATION) เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่เปียกชื้น และห้องเย็นใช้ในอุณหภูมิต่ำ -20˚C ถึง 100˚C
 2. ฉนวนไฟเบอร์กล๊าสทนอุณหภูมิได้สูง 0˚C ถึง 270˚C
 3. ฉนวนสแตนเลสชีลด์ เป็นฉนวนที่ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ เหมาะสำหรับงานหนักและเคลื่อนย้ายหบ่ายๆ สามารถป้องกันการขีดข่วนไม่ให้สายถลอกได้ และทนอุณหภูมิได้สูง 0˚C ถึง 270˚C

หัววัดอุณหภูมิสำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบพกพา Hand held Temperature Probe

    หัววัดอุณหภูมิสำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบพกพา ใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวเรียบ,พื้นที่วัดจำกัดหรือนูนไม่มากนัก เช่น ฮ็อตเพลท หรือ โรลเลอร์ และวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เพื่อการตอบสนองที่ไวและเที่ยงตรง ช่วยให้ความคล่องตัวการวัดและยังใช้วัดอุณหภูมิของเหลวและเยลของเหลวหรืออากาศได้เป็นอย่างดี ราคาประหยัด


ปลั๊กเสียบต่อสายเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple and RTD


มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบเข็ม/แบบท่อแก้ว Thermometer glass

มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบเข็ม/แบบท่อแก้ว Thermometer glass thermometer Thermometer Gauge

     เครื่องมือวัดสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิ,ค่าความชื้นหรือเกจวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลที่หน้าปัดแบบเข็มเกจและเครื่องมือวัดความดัน พบเห็นได้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบนิวเมติกส์ ไฮโดรลิก ระบบปรับอากาศ ฯลฯ ระบบเหล่านี้ เป็นระบบที่ปิดจึงไม่สามารถทราบค่าแรงดันข้างในได้ Pressure Gauge จึงเป็นอุปกรณ์แสดงผลทั้ง ราคาถูก แม่นยำ อ่านง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก

มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น แบบเข็ม/แบบท่อแก้ว มีการใช้งาน แบ่งออกได้ ดังนี้

 • เป็นเกจที่ใช้วัดอุณหภูมิขนาดเล็ก แบบเข็ม ใช้ในการวัดอุณหภูมิของเหลวทั่วไป ขนาดหน้าปัด 1 นิ้ว ( 25.4 มม ) กระทัดรัด พกพาสะดวก ก้านวัดทำจากวัสดุ สแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม
 • เป็นเกจที่ใช้วัดอุณหภูมิขนาดเล็ก แบบเข็ม ใช้ในการวัดอุณหภูมิเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว กระทัดรัด พกพาสะดวก มีปลอกกันกระแทก พร้อมที่เหน็บกระเป๋าเสื้อ
 • เป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น ในตัวเดียวกันตัวเรือนเป็นแบบแขวนผนัง
 • เป็นโซลาร์เทอร์โมมิเตอร์ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้งานสะดวก ไม่ต้องหาแหล่งจ่ายไฟภายนอกอาคารให้ยุ่งยากจอแสดงผลเป็น LCD อ่านค่าง่ายจัดเจน
 • เป็นเกจวัดอุณหภูมิ แบบเข็ม ที่ใช้วัดอุณหภูมิของเหลวหรืออากาศ ทั่วไปมีลักษณะให้เลือกหลายรุ่นตามขนาดหน้าปัดและอุณหภูมิตัวเรือนทำจากสแตนเลสทั้งตัว สวยงาม แข็งแรง ทนทาน หน้าปัดเป็นกระจก
 • เป็นเกจวัดอุณหภูมิ แบบเข็ม ที่ใช้วัดอุณหภูมิของเหลว และอากาศทั่วไป แบบมีสายในตัวใช้หัววัดอุณหภูมิใส่ลงไปในของเหลวหรือห้องต้องการวัดอุณหภูมิมีลักษณะให้เลือกหลายรุ่น ตามอุณหภูมิและการใช้งานวัสดุตัวเรือน สายวัด ก้านวัด ทำจากสแตนเลสทั้งตัว แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
 • เป็นเกจวัดอุณหภูมิ แบบแท่งแก้วหุ้มโลหะ เพื่อป้องกันการแตก ใช้วัดอุณหภูมิของเหลว หรือ อากาศทั่วไป วัดอุณหภูมิท่อน้ำเย็น-น้ำร้อน

อุปกรณ์แปลงสัญญาณอุณภูมิ Temperature Transmitter

อุปกรณ์แปลงสัญญาณอุณภูมิ Temperature Transmitter

    เครื่องมือวัดสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิ,ค่าความชื้นหรือเกจวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลที่หน้าปัดแบบเข็มเกจและเครื่องมือวัดความดัน พบเห็นได้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบนิวเมติกส์ ไฮโดรลิก ระบบปรับอากาศ ฯลฯ ระบบเหล่านี้ เป็นระบบที่ปิดจึงไม่สามารถทราบค่าแรงดันข้างในได้ Pressure Gauge จึงเป็นอุปกรณ์แสดงผลทั้ง ราคาถูก แม่นยำ อ่านง่าย และสะดวกต่อการติดตั้ง มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก

    อุปกรณ์แปลงสัญญาณอุณหภูมิ Temperature Transmitter มีการใช้งาน แบ่งออกได้ ดังนี้

 • เป็นตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า บ้างตัวแปลงสัญญาณ และส่งออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อก 4-20 mA สำหรับส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุม หรือ จอแสดงผล หรือ เครื่องวัด และบันทึก
 • เป็นตัวแปลงหัววัดอุณหภูมิ และความชื้นสำหรับส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุม มีลักษณะการติดตั้งให้เลือกตามการใช้งาน ติดไว้ในห้อง, แบบติดผนัง, แบบฝัง
 • เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่สามารถรับอินพุตจากหัววัดเทอร์โมคัปเปิล แล้วจ่ายเอาต์พุตเป็นสัญญาณ 4-20 mA, สามารถสั่งชนิดอินพุต และย่านอุณหภูมิได้ตามต้องการ, ติดตั้งง่ายสามารถ ยึดติดกับหัวกะโหลกของหัววัดได้เลย

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online