รุ่น KEID3001Bรุ่น KEID3007

รุ่น KEID3005
ดูภาพขยาย


รุ่น KEID3005สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

alt
เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบดิจิตอลวัดความเป็นฉนวน
เป็นมิเตอร์ที่แสดงค่าความ-เป็นฉนวนไฟฟ้า และค่าความต่อเนื่องเป็นแบบตัว เลขที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ใน มิเตอร์รุ่นนี้ประกอบด้วย การวัดค่าเป็นฉนวน ไฟฟ้าที่มีแรงดัน ทดสอบ 3 ระดับ คือ 250V, 500V, 1000V. และการวัดค่าความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี Bargraph แสดงขนาดของแรง ดัน ที่ใช้ในการทดสอบฉนวนไฟฟ้าด้วย พร้อมทั้งมีปุ่มปรับค่าความต้านทานให้เป็นศูนย์อัตโนมัติ เมื่อวัดค่าความต่อเนื่อง, สวิตช์ TracLok ช่วยประหยัดแบตเตอรี่

• มี Bargraph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ใน-การทดสอบฉนวน
• แสดงค่าแรงดันไฟสลับ ( AC Voltage )ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกระพริบ
• ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัด ก่อนที่จะใช้วัดค่า-ความต่อเนื่อง
• มีเสียงเตือนเมื่อวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดัน-ไฟฟ้าอยู่
• ระบบคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ จะคาย-ประจุไฟฟ้าที่ค้างในวงจรที่วัดเมื่อปล่อยปุ่ม Test
• กระแสลัดวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA. ตามมาตรฐาน IEC61557
• กระแสต่ำสุดในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้า เท่ากับ 1mA ตามมาตรฐาน IEC61557